Ile De France

3 ay gibi bir sürede 50 kg’a ulaşabilen İlle de France ırkı et ağırlığı olarak 23-25 kg kadar çıkabilir. 1 yaşını dolduran ortlama bir koç ise 100 kg civarında olurken, 1,5 2 yaşını bulan İlle de France koçu 150 kg ağırlığa ulaşabilir.

Ile de France Tarihçesi


Ile de France koyununun ortaya çıkışında etkili olan İngiliz Leicester ve Rambouill cinsi koyunlardan Rambouill cinsi Fransa’da Kral XVI. Louis ve Napolyon hükümdarlığı döneminde Fransa'da yün koyunların gelişiminde önemli bir rol oynamışlardır.

19. yüzyılın başlarında yün endüstrisinin çöküşüyle birlikte yetiştiriciler tercihlerini et kalitesi yüksek hayvanlardan yana kullanmak istemişlerdir. 1824 yılında Maisons-Alford Ulusal Veteriner Koleji'nden Prof. Auguste Yvard, farklı koyun ırklarıyla melezleme işlemleri uygulamaya başlamıştır. 1832'de, Rambouillet ırkı ile Dishley Leicester koçlarını yün ve et verimini bir araya getiren yeni bir ırk ortaya çıkarmak amacıyla ilk zamanlar Alford olarak bilinen ırkı melezleştirmiştir. Çekirdek sürüsü 1879 yılında Grignon Tarım Koleji'ne transfer edildiğinde, daha sonra Grignon olarak adlandırıldı. Bu cins, özellikle buğday ekmeği ve şeker pancarı için iyi bilinen Ile de France topraklarında oldukça yayılma alanı buldu. Koyunlar tarafından yem olarak kullanılabilecek buğday tohumu ve şeker pancarı posası gibi bir dizi yan ürün üretim aşamasında bu bölgede daha öncelikli olarak üretilmeye başlandı. Bu da doğal olarak bu yeni ırkın daha fazla gelişim göstermesi anlamında geliyordu. 1875 Paris Tarım Fuarı’nda tanıtılıp büyük ilgi gören bu ırk 1900’lü yılların başlarından itibaren melezleştilmesi durdurulmuş, 1922 yılından itibaren de İle de France koyunu olarak anılmaya başlanmıştır. 1974 yılında ismi tescillenen Ile de France koyunu günümüzde de üstün özellikleriyle birçok ülke hayvancıları tarafından ithal edilmeye devam edilmektedir.

Does one know very well what to incorporate inside of your Internet based Editor job application? Check out numerous On the internet Editor curriculum vitae illustrations to find out the most beneficial structure, verbs, and typefaces to try .

Does one determine what to incorporate on your Internet based Editor continue? Perspective many hundreds of Over the internet Editor continue illustrations to understand the right structure, verbs, and fonts to employ .